Mijn plakboek

Mijn plakboek

Merk:Uitgeverij Pica
Model:MPB
Beschikbaarheid:Niet voorradig
  • 43,76€

  • Excl. BTW:41,28€

Beschikbare opties:

MIJN PLAKBOEK

Uitvoering:losbladige werkmap

Formaat:A4

Materiaal:bevat stickervellen, A4 posters

Leeftijd:ca. 8 - 16 jaar

Opmerking:extra downloads beschikbaar

Auteur(s):

Ellen LuteijnHans Nieuwenstein en Harry van Nielen

‘Mijn Plakboek is een zeer zorgvuldig opgebouwd werkboek, dat is gebaseerd op jarenlange ervaringen met kinderen met autisme. De drie auteurs hebben allen vanuit hun eigen deskundigheid een zeer bijzonder plakboek vervaardigd dat in de praktijk een duidelijke plaats verdient. - Ina van Berckelaer-Onnes


Mijn Plakboek
 is een heel toegankelijke en praktische methode voor kinderen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar (tot ca. 16 jaar) met een autisme spectrumstoornis (ASS) Het doel van de methode is dat het kind zichzelf aan anderen kan laten zien, zodat de omgeving meer begrip kan opbrengen en zich beter kan aanpassen. 

Mijn Plakboek is een losbladige werkmap met vier katernen, stickersets en twee A2-posters en een aparte toelichting voor de begeleider.  


In het eerste katern worden posters gemaakt over de sterke kanten en de lastige kanten van het kind. Door het plakken van stickers met cartoons en/of door het zelf tekenen en schrijven op de posters, laat het kind zien wat bij hem/haar hoort en kan er een helpend gesprek ontstaan, waarin zowel het kind als de omgeving nieuwe inzichten opdoet. Aan het eind van katern 1 wordt een grote ‘Dit ben ik'-poster gemaakt waar het geheel wordt samengevat.


In het tweede katern gaat het kind nadenken over wat hij/zij nodig heeft van andere mensen (ouders, leerkrachten en anderen), in een ruimte, met betrekking tot tijd en wat nodig is voor het uitvoeren van een taak. Ook nu worden er eerst afzonderlijke posters per onderwerp gemaakt en wordt het geheel samengevat in een grote ‘Dit vind ik fijn in mijn omgeving'-poster.


In het derde katern gaat het over het kind in relatie met anderen. Er wordt gewerkt met relatiecirkels, waarin het kind kan aangeven wie dichtbij staan en wie niet in de thuissituatie, op school of ergens anders. Per situatie wordt ook nagedacht over wat goed gaat en wat een mogelijk doel zou kunnen zijn.


In het vierde katern gaat het kind een stappenplan maken voor een aantal zelf gekozen doelen, waarbij de sterke en lastige kanten van het kind, de benodigdheden en de relaties met mensen weer in kaart worden gebracht.


Met de methode Mijn Plakboek wordt het kind via visualisaties in staat gesteld zichzelf en anderen inzicht te geven in zijn/haar uniek zijn. De ervaring is dat kinderen daarmee gemotiveerd worden om iets te gaan aanpakken, dat voorheen niet mogelijk leek. 


Mijn Plakboek staat garant voor een verfrissende aanpak voor psycho-educatie, zelfconceptverheldering en zelfverwezenlijking bij kinderen en jongeren met een autisme spectrumstoornis.’ 


Er is ook een navulset van stickers bestelbaar: HIER.